TRC LAW COLLEGE

Learn, Practice, Result


  • slidder1
  • slidder2
  • slidder3
  • TRC Law College
  • slidder5

 

GALLERY Legal Awareness Camp 9 photos Holi Celebration 4 photos Environment Day 7 photos IPR Day Celebration 5 photos Earth Day 6 photos Voter Awareness Program 4 photos International Women's Day 4 photos Rashtriya Shiksha Gaurav Puraskar Ceremony 2022 8 photos Vidhik Shakshrta Divas 8 photos Vidhik Sewa Pradhikaran 8 photos Teachers Day 8 photos Republic Day 2022 8 photos Rajbhawan Education Tour 12 photos

Address

Vasudev Nagar,
Satrikh, Barabanki-225122,
U.P. - IndiaContacts

Email:
Phone: +91 8756271333